ERBAŞ, KÜTAHYA SORUNLARINI İLETTİ 14-02-2019 15:27:31

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Maden Kanunu Görüşmeleri Sırasında Kütahya Sorunlarını Anlattı ve “Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi Kurulmasını Talep Ediyoruz” dedi.

Görüşülmekte olan 41 sıra sayılı, “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin, 2. bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş adına söz alarak Kütahya’da yaşanan sorunları ve Eti Gümüş işçilerine ödenmesi gereken tazminatların bir an önce ödenmesi konusunda görüş bildirdi.

KAMU VİCDANINI YARALAMIŞTIR

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet ErbaşBizler özelleştirmelere karşı değiliz, serbest pazar ekonomisi şartlarında gereken özelleştirmeler yapılmalıdır. Ancak özelleştirmeyle bu kurumları alan firmalar da seçim bölgem olan Kütahya Eti Gümüş’te olduğu gibi gerek kamu vicdanını yaralayacak gerekse o kurumdaki vatandaşlarımızı mağdur edecek yaklaşımlarda bulunmamalıdırlar. Eti Gümüş’ü günün piyasa şartlarına göre uygun koşullarda alan, bu işçi kardeşlerimizle işletmeyi çalıştırıp, onların emeği üzerinden para kazanan firmanın, ekonomide ufak bir dalgalanma olunca hemen bunu bahane edip 900 işçiyi tazminatlarını dahi vermeden kapı önüne koyması, bu işçi kardeşlerimizi ve ailelerini mağdur etmiş, kamu vicdanını da yaralamıştır. Bu kabul edilebilir, sindirilebilir bir durum değildir. Hiç olmazsa bu insanların tazminatları bir an önce ödenmelidir. Ve özelleştirmeler yapılırken de bir daha benzeri hususların yaşanmaması için tedbir alınmalıdır” dedi.

SANAYİCİMİZ VE VATANDAŞLARIMIZ MAĞDURİYETLER YAŞIYOR

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili ErbaşSeçim bölgem de olan Kütahya gibi bazı illerimizde, elektrik dağıtım işini yüklenen bazı firmaların, altyapı yatırımlarını zamanında ve yeterli ölçüde yapmaması sebebiyle gerek sanayicimiz gerekse vatandaşlarımız mağduriyetler yaşamakta idi. Görüşülmekte olan tasarı ile, elektrik arz güvenliğinin sağlanması ve elektrik iletimi ile dağıtımına yönelik altyapı yatırımlarının, süresi içerisinde hayata geçirilmesini zorunlu kılacak tedbirlerin alınması, yaşanmakta olan önemli bir sorunu ortadan kaldıracaktır” dedi.

TAŞERON İŞÇİNİN ÜCRET ŞARTLARI DA İYİLEŞTİRİLMELİDİR

Kütahya Milletvekili Ahmet ErbaşMaden ve enerji kaynakları gibi geniş bir sektörde yasal düzenlemeler yapılırken, sosyal politikaların göz önünde tutulması gerekir. Bu noktada sektörde çalışan özellikle işçi kardeşlerimizin bazı sıkıntılarını dile getirmek istiyorum. Kamu iktisadi teşebbüslerimizde, kadrolu ve taşeron olmak üzere iki farklı statüde işçi çalışmaktadır. Aynı yerde, aynı işi yapan, hatta kadrolu işçiye göre günlük daha fazla mesai yapan taşeron işçisi kardeşlerimiz kadrolu işçimizin 1,5 katı daha az ücret almaktadır. Buna ek olarak kadrolu işçiye ikramiye verilmekte, taşeron işçiye verilmemektedir. Tabi ki kadrolu işçiye ikramiye verilsin, tabi ki kadrolu işçi aldığı maaşı son kuruşuna kadar hak etmektedir, fazlasıyla ödensin, ancak ağır şartlarda çalışan taşeron işçinin ücret şartları da iyileştirilmelidir. Arada böylesi bir uçurum olmamalıdır” dedi.

BU İNSANLARIMIZI MAĞDUR ETMEYELİM

ErbaşBu alanda önemli bir sorun da arazisi istimlak edilerek maden sahası yapılan köylülerimizin durumudur. Halihazırdaki uygulamamızda köylü vatandaşımızın arazisini istimlak edip maden sahası yapınca, tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlama imkanını elinden alıyoruz. Buradan Sayın Bakanımıza sesleniyorum, bu insanlarımızı mağdur etmeyelim, arazisi istimlak edilen ailelerden, hiç olmazsa bir veya iki kişinin, o maden sahasında işe alınmasını zorunlu kılacak bir düzenleme yapalım. Mevcut düzenleme bu insanların o maden sahalarında çalışmasını engeller mahiyette, çünkü mevcut düzenlemeyle maden sahalarında çalışabilmek için en az lise mezunu olmak gerekiyor. Köylerde ise lise mezunu yok denecek kadar az, bu haliyle arazisi istimlak edilen aileler ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Enerji Bakanlığımızın ilgili mevzuatta yapacağı bir düzenlemeyle bu sorunu çok basit bir şekilde çözebilecektir” dedi.

İŞÇİ ALIMI SÖZÜ VERMENİZ BİZLERİ MEMNUN EDECEKTİR

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet ErbaşKonu istihdam noktasına gelmişken sevgili Kütahya’lı hemşerilerimiz adına bir talepte bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, 24 Haziran seçimleri sırasında Zonguldak ilini ziyaretinde, oradaki kardeşlerimize işçi alımı sözü verdiler, Sayın Enerji Bakanımız da akabinde bunun gereğini yaptılar, Zonguldaklı kardeşlerimiz adına bizler de memnun olduk. Yakın tarihte de Sayın Cumhurbaşkanı aynı sözü Manisa Soma için verdi, ülkemizde istihdamı artırıcı her söz bizi memnun eder. Sayın Cumhurbaşkanım, Kütahya’mız batı illeri arasında göç veren tek ildir, işsizlik oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir hem istihdam oluşturma hem de enerji kaynaklarımızı değerlendirme oranını artırma adına, Kütahyalı hemşerilerimiz için de bir işçi alımı sözü vermeniz bizleri ziyadesiyle memnun edecektir” dedi.

 BOR ORGANİZE SANAYİ İHTİSAS BÖLGESİ KURULMASINI TALEP EDİYORUZ

MHP Milletvekili Ahmet ErbaşKütahya ilimiz madenler açısından son derece zengin bir ilimizdir. Jeotermal, Linyit, Altın, Bakır, Gümüş, Çinko, Demir, Kurşun, Krom, Mermer gibi, yaklaşık 40 farklı maden ilimizde mevcuttur. Ancak bunlardan en zengin, en değerli ve en stratejik olanı Bor madenidir. Dünya bor rezervinin yaklaşık %64’ü ülkemizde, ülkemiz rezervlerinin ise neredeyse tamamı ilimiz Emet ve Hisarcık ilçelerinde bulunmaktadır. Eti Maden işletmelerinin son günlerde ürettiği ve hepimizi memnun eden BORON adlı çamaşır deterjanını saymaz isek, biz önemli bir stratejik değeri olan bu madeni, şu anda sadece çıkarıp limandan gemilere yükleyip gönderiyoruz. Halbuki madencilik sektöründe asıl olan, çıkardığınız madeni işleyip ürün elde edebilmektir. Maden işte o zaman değer kazanmaktadır. Bu noktada sayın Enerji Bakanımızdan Emet ilçemize bor madeni ile ilgili bir fabrika ve Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi kurulmasını talep ediyoruz. Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ’in bu talebimize duyarsız kalmayacağını ümit ediyorum” dedi.