MECLİSTEN MÜJDE ÇIKTI 09-02-2019 08:26:11

Kütahya Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda MHP grubu tarafından verilen su indirimi onaylandı.

Kütahya Belediye Meclisi Şubat Ayı toplantısı Kamil Saraçoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi. 2019 yılı Mahalli İdareler Seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Kurumumuzu temsilen, Kütahya 2.Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığında görev alacak 3 asil, 3 yedek üyenin seçilmesi konusu, 2019 Belediye Gelir Tarifesinde yer alan, Belediye'ye ait tuvalet (WC) ücretlerinin değiştirilmesi ve sonraki değişimler için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusu, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler İle Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince alınacak 2019 yılı teminat bedellerinin tespiti konusu, 16/12/2014 tarih ve 453 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen “Kütahya Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Çinigar Şehirlerarası Otobüs Terminali Yönetmeliğinde” değişiklik yapılması konuları görüşüldü. SUYA İNDİRİM MHP Belediye Meclisi grubu tarafından verilen önerge ile Su fiyatlarında yüzde 20 indirim yapılması önerisi oy birliği ile kabul edildi.İndirimin bir kaç gün içeresinde yürürlüğü gireceği belirtildi.