ESNAFA UYARI 04-02-2019 09:43:24

Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Hamzaoğlu’ndan Kütahya da ticaret yapan tacirlere uyarı!

Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Hamzaoğlu Kütahya’da ticaretle uğraşan bireylere uyarıda bulundu. “Sağlığınız bozulduğunda tıp eğitimi almamış, diploması olmayan doktora sağlığınızı, hukuk eğitimi almamış, avukata hak ve hukukunuzu emanet etmiyorsanız! 3568 sayılı Yasası gereği, gerekli eğitimi alıp, sınavlarını vermeden muhasebeci olduklarını iddia eden merdiven altı iş yapan şahıslara ekonominizi, ticaretinizi emanet etmeyiniz” diyen Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Hamzaoğlu açıklamasında şunları ifade etti: “Zira Sosyal Güvenlik Kurumundan, Gelir İdaresinden, şahsınıza ve işletmenize doğacak ceza ve yaptırımlar, ticari hayatınızı sonlandırabilir. Belgesi olmadan merdiven altı muhasebe işi yapan şahıslar, vergi ve sosyal güvenlik mevzuatından kendilerinin herhangi bir sorumluluğu olmadığından tacirlerimizin sorumluluğundan da bihaber olarak mevzuata aykırı yapacakları işlemlerden dolayı tacirlerimizin bütün emeklerinin berhava olmasına sebebiyet verebilirler. 3568 Sayılı Yasa gereği gerekli eğitimleri almış, gereken sınavları vermiş mesleği icraya yetkili belgeyi almış Meslektaşlarımızın ticari işlemlerinizin takibinde sorumluluk taşıdığını ve sizin ihtiyacınız olan her türlü mevzuat, ve teşvikleri takiple sizleri bilgilendireceğini, her türlü resmi evrakınızı şekil ve usulüne uygun düzenlenmesini teminle sizleri aydınlatacağını bildirgelerinizin zamanında ve usulüne uygun vereceğini unutmayınız. Muhasebeciliği sadece yazıp çizen olarak değerlendirmeyin. Muhasebe ve Mali Müşavirlik mesleğini İcra eden Her Meslek Mensubumuz! Gelir vergisi Kanunu, Katma değer Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi usul Kanunu, Ticaret Kanunu, İş hukuku, Sosyal Güvenli hukuku, işletmelerin ihtiyacı olan mevzuata hakim olarak sizlere hizmet verebilmektedir. Onun için şuanda muhasebenizi emanet ettiğiniz Meslek Mensuplarını gerçek manada serbest muhasebeci , serbest muhasebeci mali müşavir olup olmadığını teyit için mutlaka odamızı arayarak bilgi alınız.”