IHRACATTA ARTIŞ GÖSTERDİK 28-01-2019 12:31:18

 

Kütahya Gümrük Müdürlüğü Dünya Gümrük günü nedeniyle yaptığı açıklamada Müdürlükleri aracılığıyla 2018 İhracat durumunun 80.270.000 $ olarak açıkladı.

Kütahya Gümrük Müdürü Osman Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre her yıl artış gösteren veriler arasında en çok oto yedek parçasının olduğu ifade edildi.

 İthalatın tamamı girdi ürün ve yatırım ürünleri olması itibariyle de ihracatı destekleyen unsurlardan olduğunu ifade etmek üzere beyanname ve taşıt sayıları 2017 ve geçmiş yıllara benzerlik gösterse de döviz bazında  ihracat miktarının % 19 ithalat miktarında ise % 18 artış gösterdiğini açıklayan Erdoğan; “Yurt dışına yapılan ihracat miktarının artışı ile döviz cinsinin artışı arasındaki pozitif farktan hareketle, her yıl daha nitelikli eşya ihracatında (miktarda az, pahada değerli katma değeri daha yüksek eşya) artışın olduğu, bunun çoğunluğunun ise oto yedek parçası olduğu gözlemlenmektedir” dedi.

TOPLAM 500 MİLYON $

Kütahya sanayicisinin Türkiye genelinden yaptığı toplam ithalat / ihracat miktarı 500 Milyon $ olduğunu ifade eden Erdoğan; “Bunun 2018 yılında 280 milyon $’ı ihracat, geriye kalan kısmı ise ithalat olarak gerçekleşmiş olup; doğrudan Müdürlüğümüzden yapılan ihracat miktarı toplam ihracatın % 30’una tekabül etmekte olduğu görülecektir. Bunun sebebi, TIR araçlarıyla yapılan ihracatların Müdürlüğümüzden, konteyner ile yapılan ihracatların ise liman gümrüklerinden yapılmasıdır” dedi.

ÇOĞU GEMİYLE GELİYOR

İthalatta çoğu malın gemiyle geldiğini ifade eden Erdoğan; “İthalatta ise, sanayicinin ihtiyacı olan girdi mallarının çoğunluğunun dökme eşya ve kuru yük gemileriyle gelen eşya olması nedeni ile döviz cinsinden Müdürlüğümüz işlem hacmi toplam ithalatın % 10’larında kalmasına neden olmaktadır” dedi.