SARAÇOĞLU’NDAN İDDİALARA CEVAP 16-01-2019 16:23:49

 

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Kütahya Belediyesinin yolsuzluk yaptığı iddialarına Kütahya Belediye Başkanı Kâmil Saraçoğlu cevap verdi. Saraçoğlu "Sayın Kasap, asılsız iddialarınla çok komik duruma düşüyorsun” dedi. 

 Kütahya Belediye Başkanı Kâmil Saraçoğlu, CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın, ’Kütahya Belediyesi’nin zarar ettiği’ yönündeki iddialarına, "Belediyelerde kâr zarar hesabı bütçe hesabı üzerinden değil, bilanço üzerinden belirlenir. Kamu hukukuna tabi belediyeler, kâr amacı gütmezler. Belediyelerin kuruluş amacı kamu hizmeti vermektir. Kâr zarar hesabı, CHP’li vekilin yaptığı şekilde yapılmaz" diye cevap verdi.

ASLA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Kütahya Belediye Başkanı Kâmil Saraçoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın ’Kütahya Belediyesi Sayıştay Denetim Raporu’ndan bihaber alarak ortaya attığı iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Belediyelerin kâr amacı güden kuruluşlar olmadığını dile getiren Başkan Saraçoğlu, "Kar ve zarar hesapları; tek düzen hesap planında, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk eden her türlü gelirin ekonomik sınıflandırmaya uygun olarak izlenmesi için 600 gelirler hesabında takip edilir. Aynı şekilde, faaliyet dönemine ilişkin olarak tahakkuk ettirilen her türlü giderin, ekonomik sınıflandırmaya uygun izlenmesi için 630 giderler hesabında takip edilir. Yıl sonunda bilançonun öz kaynaklar bölümünde 59 dönem faaliyet sonuçları, 590 dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı (Dönem net karı) 591 dönem olumsuz faaliyet sonucu hesabı (Dönem net zararı) Kütahya Belediyesi 2017 yılı bilançosu 590 dönem olumlu faaliyet sonucu hesabı (Dönem net karı) 112 milyon 978 bin 304 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında bütçe gideri 370 milyon 632 bin 354 TL, Bütçe geliri 232 milyon 172 bin 425 TL’dir dedi.

ELMADAN ARMUDU ÇIKARARAK İŞLEM  YAPILMAZ

2017 yılında gerçekleşen borçlanma yani borçlanma karşılığı Bütçe Gideri ise 147 milyon 955 bin 375 TL’dir. Bütçe giderinden borçlanma karşılığı bütçe gideri çıkarılınca bütçe gideri bulunur. 370 milyon 632 bin 354 TL eksi 147 milyon 955 bin 375 TL eşittir 222 milyon 676 bin 978 TL 2017 yılı bütçe gideridir. 2017 yılı bütçe geliri 232 milyon 172 bin 425 TL, 2017 yılında bütçe gideri 222 milyon 676 bin 978 TL olduğundan 9 milyon 495 bin 447 TL bütçe karı olduğu görülecektir. Elmadan armudu çıkararak (eksilterek) işlem yapılmaz bir matematik işlemi yapıyorsanız doğru sonuca ulaşmak istiyorsanız hangi sayıyı denklemin neresine yazacağınızı bilmeniz gerekir. Gerçekleşen borç miktarını bilmeden öğrenmeden bütçe giderinden bütçe gelirini çıkarıp aradaki fark zarardır derseniz komik duruma düşersiniz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

AUDİ ALIRKEN  USULSÜZLÜK YAPILDIĞI İDDİASI DOĞRU DEĞİLDİR

Kiralanan araçların kamuya zararın söz konusu olmadığını belirten Başkan Saraçoğlu, "237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 12. Maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerden kiralanacak araçların yabancı menşeli olmaması ve motor hacminin 1600 cc’yi geçmemesi ilkesine riayet edilmediği görülüyor. Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6. Maddesinin 2/a bendinde: 'Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin yüzde 2'sini aşmayacaktır.' Hükmü yer almakta. Riyaset makamında kullanılmak üzere kiralanmış aracın 2014 yılı kasko değerinin 104 bin TL olup, aylık kiralama bedeli yüzde 2’si 2 bin 8 TL, idaremizce ödenen bedel ise bin 977 TL’dir. Kamu zararına neden olunmadığı görülmektedir. Audi alırken usulsüzlük yapıldığı iddiası doğru değildir. Riyaset makamında kullanılan araç satın alınmamıştır. Kiralanmıştır. Kiralanan hizmet aracının aylık kirası devlet tarafından belirlenen taban fiyatın altında olması için gerekli hassasiyet gösterilmiş, kamu zararına sebep olunmamış halkın parası çarçur edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

USULSÜZLÜK ORTADADIR

Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’na sosyal medya hesabı üzerinden şu sözlerle cevap verdi “Sayıştay raporunda, Kütahya Belediyesine ait araçların yabancı menşeli olması ve motor hacminin 1600 cc'yi geçmesi nedeniyle mevzuata aykırı taşıt kiralanması ilkesine riayet etmediğini söylemiştir. Usulsüzlük ortadadır dedi.