ÖZEL İDARE PERSONELİN ‘İLK YARDIM VE YANGIN EĞİTİMİ’ VERİLDİ 26-12-2018 09:52:14

Kütahya il Özel idaresi ve Bünyesinde bulunan Yoncalı Dübecik A.Ş. çalışanlarına 6331 sayılı iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında; Kurum Bünyesinde çalışan İş Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri Hekimince Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri başarıyla tamamlandı.

Kurumda İş Sağlığı Güvenliği Kurulu oluşturularak bu kurula çalışanların katılımlarını sağlamak amacıyla ve 18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik kapsamınca Kurum bünyesinde faaliyet gösteren iş kollarında ayrı ayrı çalışan temsilci ve destek elemanı ataması yapıldı.Kurumda İş Sağlığı Güvenliği Kurulu oluşturularak bu kurula çalışanların katılımlarını sağlamak amacıyla ve 18.01.2013 tarih ve 28532 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik kapsamınca Kurum bünyesinde faaliyet gösteren iş kollarında ayrı ayrı çalışan temsilci ve destek elemanı ataması yapıldı.Periyodik olarak yapılan Çalışma ve ortam gözetimlerinde tehlike ve riskler belirlenip belirlenen risklerin bertarafı için ve 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk değerlendirilmesi yönetmelik kapsamınca Risk Analizi ve Değerlendirmesi çalışması tamamlandı.18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı işyerlerinde Acil Durumlar hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanan Acil Durum Eylem Planlarında, Arama Kurtarma Eğitimleri AFAT il müdürlüğünce yapıldı. Yangın eğitimleri ve Yangın tatbikatı ise Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yapılıp  ilk yardım eğitimleri de uzman personellerce verildi. İl Sağlık Müdürlüğünce sınavları yapılan katılımcılara belgeleri de verildi.