EĞİTİMİN GELECEĞİ, İNSANLIĞIN GELECEĞİDİR 15-12-2018 09:50:46

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kütahya Eğitim Vizyonu” tanıtım toplantısı Yoncalı Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunduğu 2023 Eğitim Vizyonu projesi ile eğitimde önemli adımlar atılması planlanıyor. Bu kapsamda Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, Kütahya Eğitim Vizyonu Projesi ile bazı faaliyetler gerçekleştirecek.

Yoncalı Uygulama Oteli’nde düzenlenen “Kütahya Eğitim Vizyonu” tanıtım toplantısına; Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Halil İbrahim Ertekin, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, Eğitim Bir-Sen Kütahya 1 nolu şube başkanı Fatih Köse, şube müdürleri, akademisyenler, okul müdürleri ve eğitimciler katıldı. Katılımcılara ilk olarak Kütahya Eğitim Vizyonu tanıtım videosu izletildi. Daha sonra kürsüye çıkarak konuşma yapan Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, eğitim vizyonu ile amaçlarının nitelikli uygulamaların tanıtılması ve paylaşılması, eğitimde kalitenin artırılması, kurumlar arası işbirliği sağlanması, gelişen eğitim ve yöntem teknikleri ile eğitim teknolojisi hakkında farkındalık artırılması ve vizyondaki hedeflerin gerçekleştirilmesi olduğunu dile getirdi.

“EĞİTİMİN GELECEĞİ, İNSANLIĞIN GELECEĞİDİR”

Başyiğit, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Bakanlığımızın sunduğu 2023 Eğitim Vizyonu ile ülkemizin eğitiminin geleceği adına genel bir çerçeve çizilmişken biz de Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu vizyon temelinde planladığımız Kütahya eğitim Vizyonu Projemizi ve gerçekleştireceğimiz faaliyetleri sunmak için toplanmış bulunuyoruz. Artık harekete geçmeliyiz. Çünkü faaliyet içermeyen vizyon hayalden öteye gidemez. İnsanlar, toplumalar geçmişlerini hatıralarından aldıkları dersle geleceğin hayallerine doğru koşuyorlar. Artık dünya o kadar hızlı dönüyor, o kadar hızlı değişiyor, olaylar ve durumlar o kadar hızlı gelişip dönüşüyor ki, şimdi gelecek dediğimiz şey biraz sonra geçmiş olabiliyor. Zamanın ruhunu yakalamayan, dünyanın hal ve gidişine ayak uyduramayan ülkeler ve toplumlar diğer ülkelerin gerisinde kalmaya mahkumdurlar. Bu sebeplerden dolayı gelecek vizyonlarımızın ufukların da ötesini görmesi gerekiyor. Eğitimi hayatın her safhasına yayan, beşikten mezara kadar ilim öğrenin diyen ve ilk emri oku olan bir dinin mensubu olan bizler, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı iyi yetiştirebilmek için çalışıyoruz. Çünkü çocuklarını ve gençlerini iyi yetiştirebilen ülkeler ve toplumlar geleceğe ümitle ve güvenle bakabilir. Eğitimin Geleceği, İnsanlığın Geleceğidir. Ülkelerin değerleri eğitim yoluyla gelecek kuşaklara aktarılır ve devamı sağlanır. Eğitim, bu yönüyle yarına yapılan en büyük yatırım olma özelliği taşımaktadır. Yaşadığımız yüzyılda bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler çok hızlı toplumsal değişmelerinde meydana gelmesine yol açmaktadır. Eğitim de bu gelişim ve değişimden nasibini almaktadır. Çocuklarımıza, hayatlarında gerekli olacak bilgi ve becerileri bugünden kazandırmak gibi ağır bir mesuliyetimiz varken, onları kendilerini bekleyen zamana hazırlamak için eğitimi evren bireyler olarak önce bizim yönümüzü ufka doğru dönmemiz ve ortaya biz vizyon koymamız gerekmektedir. Bu düşüncelerle Kütahya eğitim vizyonu projemizin bugünün öğrencilerini yarına hazırlama misyonumuzun vücut bulmuş hali olarak sizlere sunuyoruz.

“ZARİF ÇOCUK KİTAP OKUMA YARIŞMASINI BU YIL İNŞALLAH ULUSLARARASI DÜZEYE TAŞIYORUZ”

İlimizde eğitim sisteminin iyileştirilmesi ve niteliğinin artırılması adına özellikle son yıllarda benden önce görevde olan İl Milli Eğitim Müdürlerimiz başta olmak üzere onların da emek ve katkılarıyla birçok çalışma yapılmıştır. Bunlar; yeni yapılan derslikler, spor salonları, pansiyonlar, Fatih Projesinin hayata geçirilmesi, Zafer Kalkınma Ajansı ve Üniversite ile beraber yaptığımız protokoller kapsamındaki eğitim faaliyetleri, çocuk oyunları, zarif çocuk ulusal kitap okuma yarışması gibi birçok projeyi ilave olarak biz de Kütahya’mızın eğitimine sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Ulusal düzeyde düzenlediğimiz Zarif Çocuk Kitap Okuma Yarışmasını Bu Yıl İnşallah Uluslararası Düzeye Taşıyoruz. Bunun müjdesini de şimdi vermiş olalım. Çünkü bu ölçekte diğer illerde yapılan bir kitap okuma yarışması yok, Türkiye’de ilk.

“DÜŞÜNÜYOR VE ÇALIŞIYORUZ”

Okullarda öğrencilerimizin geleceğe umutla bakabilmeleri için desteklenmeleri, geleceğin dünyasını şekillendirecek olanların kendileri olacağına inandırılmaları gerekmektedir. Böyle bir sorumluluğu üstlenebilmeleri için de önce kendilerine olan özgüvenlerinin pekiştirilmesi gerekmektedir. Bu proje ile amacımız merak eden, araştıran, sürekli öğrenen ve kendini geliştiren bir eğitim anlayışını öğrencilerimize yerleştirmektir. Amacımıza ulaşmak için yapılan bu çalışmalardan daha fazlası yapılabilir ve yapılmalıdır da. Çünkü bilginin sürekli olarak yenilendiği bir dünyada eğitim alanında yapılan her yenilik geleceğimizi aydınlatacaktır. Eğitim, doğumdan ölüme kadar süren, aileden başlayarak okul ve sonrasında tüm hayatımızda birlikte olduğumuz bir kavramdır. Eğitim, hayatın ta kendisidir diyebiliriz. İşte bu yüzden attığımız her adımda çocuklarımızı önlerindeki hayata nasıl daha güzel hazırlayabileceğimizi düşünüyor ve bunun için çalışıyoruz. Hedefimiz, tüm okul ve kurumlar tarafından oluşturulan komisyonların yapmış oldukları çalışmaları, yapılacak toplantılarla birbirleriyle paylaşımları ve ortaya çıkan nitelikli uygulamaların diğer okullara örnek olmasıyla eğitimde kalitenin arttırılması ve kalıcı hale getirilmesidir. Bu hedefimizin amacı ise; nitelikli uygulamaların tanıtılması ve paylaşılması, eğitimde kalitenin artırılması, kurumlar arası işbirliği sağlanması, gelişen eğitim ve yöntem teknikleri ile eğitim teknolojisi hakkında farkındalık artırılması ve vizyonumuzdaki hedeflerin gerçekleştirilmesidir. Kütahya Eğitim Vizyonu 22 ana başlık ve 60 alt maddeden oluşuyor. Ana başlıklarımız; Yönetim ve iletişim, veli iletişim programı, inovasyon, ölçme ve değerlendirme, kurumlarla iş birliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, özel eğitim, medya ve iletişim, din öğrenimi, dijital eğitim, hizmet içi eğitim, yabancı dil eğitimi, temel eğitim, robotik ve kodlama eğitimleri, erken çocukluk, ikili eğitimin kaldırılması, gücü keşfetmek, okul dışı eğitim, başarılı çalışmaların teşvik edilmesi, mesleki eğitim, geleceğe yönelim ve hayat boyu öğrenme olarak sıralanıyor.

“ORTAK AKIL MERKEZİ OLUŞTURUYORUZ”

Buradaki amaçlarımızdan bir tanesi de okullarımızın zayıf yönlerini tespit edip, o okulların daha çok desteklenmesini sağlamaktır. Eğitim Yürütme kurulumuz il yönetici arkadaşlarımızdan oluşuyor. Akıllı strateji merkezimizde üniversiteden, sivil toplum kuruluşlarından ve okullardan belirleyeceğimiz gönüllü öğretmenlerden oluşan bir ortak akıl merkezi oluşturuyoruz. Bu merkezde oluşacak olan toplantılar neticesinde, değişimi, hedefleri belirledikten sonra eğitim paydaşları dediğimiz bütün paydaşlarımızla birlikte tabandan yukarıya doğru bir değişim ve gelişim hedefliyoruz. Yönetim ve iletişim başlığı altında okul bazında veriye dayalı yönetim kuracağız. Akıllı strateji merkezimiz (ASMER) oluşacak. Öğrencilerimizin sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerini yine başka yazılımla izleyeceğiz. En azından mevcut durumu takip edip daha ileriye nasıl götürürüz bunu düşüneceğiz. Bu alandaki faaliyetlerimiz Elektronik takip sistemi, Stratejik Plan İnteraktif Takip Sistemi, ASMER, Sosyal etkinlikler takip sistemi şeklinde olacak.

“VELİ İLETİŞİM PROGRAMI”

Öğretmen, veli ve okul arasındaki işbirliğini artırmayı amaçlıyoruz. Bu konuda da veli çalıştayları düzenleyeceğiz. Erken çocuklar, çocukluk ve ergenlik dönemine ilişkin ebeveynlerimize yönelik destek eğitim programlarımızı gerçekleştireceğiz. Başta çocuk ve kadına yönelik şiddet olmak üzere şiddetle mücadele kapsamında eğitim planlamamız var. farkındalık oluşturarak ilimizde şiddeti en aza indirme hedefimiz var.

“KURUMLARLA İŞ BİRLİĞİ”

Ölçme ve değerlendirme merkezi şu anda kuruluyor, kuruluş aşamasında. Ölçe ve değerlendirme merkezi tarafından herhangi bir notlandırma olmaksızın il genelinde açık uçlu sınavlar yapılması planlanıyor. Özel yeteneklilerin eğitimi için üniversite iş birliği ve öğretmen eğitimlerinin artırılması için faaliyetler yapacağız. Belediye, özel sektör ve STK gibi kurumlarla ortak projelerimiz gerçekleştirilecek. Farklı kurum ve kuruluşlar ile halk eğitim merkezleri iş birliğinde anne babalara yönelik çocuk gelişimi ve psikolojisi odaklı eğitimlerimiz olacak.

“DİJİTAL EĞİTİM”

Dijital içerikleri etkin kullanma ve geliştirme kültürü edinmiş lider öğretmenler yetiştirilerek bu kültürün okullarda yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Matematik, Fen Bilimleri, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilimler, Coğrafya gibi derslerin öğretmenlerine disiplinler arası proje yapımı, 3D tasarım ve akıllı cihaz gibi alanlarda yüz yüze atölye eğitimleri verilmesini sağlayacağız. Yabancı dil eğitimini okullarımızda öğretememekten şikayet ediyoruz. Yabancı dilde istediğimiz seviyeye gelemedik. Bu yüzden yabancı dil öğretmenlerimizin gelişimini sağlayacağız.

“OKULLAŞMA ORANINI YÜZDE YÜZE ÇIKARMAK İSTİYORUZ”

4-6 yaş okul öncesi öğrencilerine isteğe bağlı olarak Kuran eğitimi veriyoruz. Okul öncesinde okullaşma oranında Türkiye ortalaması üzerindeyiz ama bu oranı yüzde yüze çıkarmak istiyoruz. okul öncesi çağda olup, okul öncesi eğitim almayan hiçbir fert kalmaması gerekiyor.

“BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İLİŞKİN FARKINDALIK EĞİTİMLERİ”

Doğal, tarihi, kültürel mekanlar ile bilim sanat merkezleri ve müzeler gibi okul dışı öğrenme ortamlarının daha etkili kullanılmasını sağlayacağız. Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik her türlü bağımlılıkla mücadele eğitimlerini yaygınlaştıracağız. Günümüzde, bağımlılıkla mücadele dediğimizde dijital bağımlılıkta diğer bağımlılıkların yanında bir hastalık olarak karşımıza çıkmakta.

“BAŞARILI ÇALIŞMALARIN TEŞVİK EDİLMESİ”

Okullardaki Başarılı çalışmaların teşvik edilmesi, iyi uygulama örneklerinin medya platformunda görünürlüğünün arttırılması, her yıl mesleki ve teknik eğitim kurumlarında üretilen ürünlerin sergileneceği bir fuar düzenlenmesi, edebi ürün ortaya koyan öğretmen ve öğrenciler için teşvik edici çalışmalar yapılacak.”