GENÇ GİRİŞİMCİ SAYISI ARTIRILACAK 05-12-2018 08:51:32

Zafer Kalkınma Ajansı 2018 yılında çalışmalarına başladığı sonuç odaklı programlardan biri olan Gençlerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması Sonuç Odaklı Programı (GENÇ SOP) ile gençlerin TR33 Bölgesi’nde istihdam edilebilirliklerini artırmak ve istihdam oranlarını yükseltmek amaçlandığını bildirdi.

Zafer Kalkınma Ajansı’ndan yapılan açıklamada Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi'ndeki genç girişimciliğine yönelik mevcut durum tespitini ve eylem planını içerecek Genç Girişimciliğinin Arttırılması Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlıkları kapsamında odak grup toplantıları gerçekleştirildiğini bildirdi. Zafer Kalkınma Ajansı’ndan yapılan açıklamada Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi'ndeki genç girişimciliğine yönelik mevcut durum tespitini ve eylem planını içerecek Genç Girişimciliğinin Arttırılması Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlıkları kapsamında odak grup toplantıları gerçekleştirildiğini bildirdi. ZEKA’dan yapılan açıklamada; “6 Kasım’da Afyon Kocatepe Üniversitesinde, 7 Kasım Uşak Üniversitesinde, 8 Kasım’da Manisa Celal Bayar Üniversitesinde ve 26 Kasım tarihinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde olmak üzere öğrenciler ve akademik personel ile ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılarda “Girişimcilik için gereken özellikler nelerdir? Neden bir genç, girişimci olmak ister veya istemez? Üniversitelerde ve farklı kurumlarda verilen girişimcilik eğitimleri yeterli midir? Bu eğitimlere eklenebilecek konular neler olabilir? TR33 Bölgesi’nde bir girişim kurmak ister misiniz?” gibi sorular ile bölgede genç girişimciliğine yönelik algı ve atılabilecek adımlar araştırılmıştır. Toplantıda elde edilen görüş ve öneriler TR33 Bölgesi Genç Girişimciliğinin Arttırılması Stratejisi ve Eylem Planı’nda girdi olarak kullanılacaktır” denildi.