“ÇOCUK ÖĞRETMENİN ELİNDE OLGUNLAŞIR” 26-11-2018 08:44:01

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yaptığı açıklamasında çocukların öğretmenlerin elinde olgunlaşıp hayata hazırlandığını ifade etti.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdür Hasan Başyiğit, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle yazılı açıklama yaptı. “Hammaddesi insan olan, dünyanın en hassas ve muhteşem sanatını icra ediyorsunuz” sözlerini kullanan Milli Eğitim Müdürü Başyiğit açıklamasında şunları ifade etti: “Öğretmen, eğitim öğretim sürecinde edinilen bilgileri sınıfta anlatan kişi olmanın çok ötesinde bir nakkaş hassasiyeti ile kendisine emanet edilen gözümüzün nuru evlatlarımızı hayata ve geleceğe hazırlamakla sorumlu olan bir sanatkârdır. Öğretmenler en başta öğrencilerini, velilerini, meslektaşlarını ve içinde yaşadıkları toplumu genel çerçevede ise tüm dünyayı değiştiren kişilerdir. Öğretmenlik, içinde bulunulan toplumun yarınını inşa etmektir ve bu yönüyle bir meslek olmaktan öte kişilerin hayatını adadığı bir yaşam biçimidir. Zira toprak altına atılan bir tohumun meyve verebilmek adına kendini feda etmesi gibi, öğretmen de hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adamıştır, sizler gibi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister” sözüyle anlattığı gibi çağdaş toplumun temel yapı taşını oluşturan nitelikli insan gücünü yetiştirmede en etkili araç öğretmendir. Teknolojinin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği günümüzde, değişen ve gelişen şartlara bağlı olarak öğretmenin rolünde de farklılıklar meydana gelmiştir. Artık öğretmenlik sadece öğreten, eğiten, terbiye eden değil; çağın gerektirdiği değişime bağlı olarak kendisini yenileyen, geliştiren, teknolojinin nimetlerinden azami ölçüde yararlanan bir meslek haline gelmiştir. Bu yeni bilgi ve becerileri, ahlaki değerlerle bir araya getirip çocuğa aktarabilmeliyiz. Çünkü çocuk öğretmenin elinde olgunlaşır ve hayata hazırlanır. Geleceğin Türkiye’sini inşa edecek nesiller olarak daha fazla çocuğumuzun, gencimizin kaliteli, iyi eğitim almalarına imkân tanımak gayesiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. “Unutulmamalıdır ki her eğitim sistemi, öğretmenlerin omuzlarında yükselir ve öğretmeninin niteliğini aşamaz.” Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenler gününüzü kutlar, saygılar sunarım.”