UNESCO TÜRKİYE MİLLÎ KOMİSYONU DÖRDÜNCÜ BÜYÜK BULUŞMASI 22-11-2018 14:16:26

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, 17-18 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Dördüncü Büyük Buluşmasına katıldı.

17-18 Kasım 2018 tarihinde Antalya’da düzenlenen Dördüncü Büyük Buluşmanın açılış konuşmaları UNESCO Türkiye Millî Komisyonu (UTMK) Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, UNESCO nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ve Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından Tanini Trio Grubu Müzik Dinletisi gerçekleştirildi.

Müzik Dinletisinin ardından UNESCO Millî Komisyonlar Ağı Koordinatörü Emiko de MARMIER-MURAI, “UNESCO’nun Milli Komisyonlara Bakış Açısı” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Daha sonra Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, “Kuruluşunun 70. Yılında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve Büyük Buluşmalar” başlıklı sunumunu yapmış; sonrasında UNESCO’nun eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşerî bilimler, kültür, bilgi ve iletişim sektörlerine ilişkin sunumlar ile Yürütme Kurulu sunumu gerçekleştirilmiştir.

Öğleden sonra, “Göbekli Tepe, Afrodisyas, Piri Reis Haritası, Atebetü’l-Hakayık, Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t-Türk” adlı altı ayrı salonda eş zamanlı “Bulma Toplantısı” gerçekleştirilerek, hazırlanan sorular çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı.

Akşam yemeğinden sonra ilgili paydaşların katılımıyla “UNESCO Kürsüleri/UNITWIN Ağları İstişare Toplantısı”, “UNESCO’ya akredite Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı” ve “Öğrenen Şehirler ve Yaratıcı Şehirler Ağı İstişare Toplantısı” gerçekleştirildi.

Toplantının ikinci günü, Buluşma Toplantısı sonuçları Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’un moderatörlüğünde; Buluşma Toplantısı moderatörleri Büyükelçi Altay Cengizer, Doç. Dr. M. Akif Kireçci, Prof. Dr. Deniz Bayrakdar, Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Prof. Dr. Hasan Bacanlı ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Çağlayan tarafından açıklandı. Tüm katılımcılarla genel değerlendirme yapılarak toplantı sona erdi.

UTMK Genel Kurul Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk’un onurlandırdığı Dördüncü Büyük Buluşmaya UTMK Genel Kurul Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, İhtisas Komiteleri Üyeleri, UNESCO Millî Komisyonlar Ağı Koordinatörü, Üniversitelerimizin UNESCO Kürsü Temsilcileri, Akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Özel Kuruluş Temsilcileri, Basın Temsilcileri, UNESCO konularında çalışan uzmanlarla birlikte 200’e yakın katılımcı yer aldı.