JEOTERMAL SAHASI GEDİZ BELEDİYESİ’NE DEVREDİLDİ 08-11-2018 16:01:23

Gediz Ilıca Kaplıcaları'nın içinde bulunan jeotermal işletme ruhsatlı sahanın, Gediz Belediyesi’ne yetki devri protokolü imzalandığı bildirildi. 
Ilıca Kaplıcalarının içinde bulunan İl Özel İdaresine ait 90 numaralı 2 bin 400 hektar jeotermal işletme ruhsatlı Jeotermal sahanın, Gediz Belediyesi’ne yetki devri protokolü imzalandığını ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, ayrıca jeotermal sahası içinde Belediye adına kuyu bazında intibaklı 6, 8, 9, 10 ve 11 numaralı jeotermal işletme ruhsatı bulunduğunu söyledi. 
Başkan Akçadurak; “Turizm Bakanlığı’nca onaylı “Gediz Ilıca Termal Turizm Alanı” içinde uygulama imar planları yapılarak yine Turizm Bakanlığı’nca onaylanmıştır. İmar planlarının onaylanmasından sonra öncelikli olarak jeotermal su ana dağıtım projesinin hazırlanması, mevcut tesislere ve imar planı kararlarına göre bu alandaki, sağlık ve termal turizm potansiyeli dahil tüm entegre kullanımların akışkan ihtiyaçlarının belirlenmesi ve imar planlarıyla uyumlu termal su dağıtım projesi hazırlanması ve uygulanması yetkisi İl Özel İdaresi’ne aitti. Gediz Belediyesi olarak bu sahada yıllardır boşa akıp giden jeotermal suların ve jeotermal havzanın daha etkin değerlendirilmesi ve bir an önce ekonomiye kazandırılması, yüksek teknolojik yatırım gerektiren Jeotermal enerjiden elektrik üretimi yapılabilmesi için bir protokol ile 90.numaralı jeotermal sahasındaki İl Özel İdaresi’ne ait olan kullanım hakkının Gediz Belediyesi ile birlikte Belediyemize ait Jeotermal şirkete verilmesi İl Özel İdaresi’nden talep edilmişti. Bu yetkinin verilmesi halinde saha da yapılacak tüm maliyetler ve sürecin hızlı bir şekilde tek elden yürütülebileceği beyan edilmişti” dedi.