KUTSO’DAN İŞLETMELERE TEŞVİK 01-11-2018 15:30:19

2018-19 Akademik Yılında  Kütahya sanayisine yönelik toplam 25 yüksek lisans/doktora tezine KUTSO tarafından teşvik ikramiyesi verilecek.

Yüksek lisans tezlerine brüt 5.000.00 TL ve doktora tezlerine brüt 8.000.00 TL teşvik ikramiyesi verilecek. Tez teşvik ikramiyesi almaya hak kazanan öğrenciden taahhütname alınacak. Aynı teşvik 2019-20 akademik yılında da devam edecek. KÜSİ eylem planı kapsamında Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörlüğü arasında 12 Haziran 2018 tarihinde bir protokol imzalanmış idi. Bu protokol iki yıl için geçerli olup tarafların yazılı olarak uzlaşmaları halinde uzatılabilecek. Kütahya sanayi sektörüne yönelik olarak DPÜ’de yapılan lisansüstü tezler arasından, İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen Mühendislik Anabilim Dallarında en fazla toplam 20 tez, Fizik/Kimya/Biyoloji Anabilim Dallarında en fazla toplam 5 tez, İşletme/İktisat/Ekonometri Anabilim Dallarında en fazla toplam 5 tez olmak üzere toplamda ise en fazla 25 teze teşvik ikramiyesi verilecek. Yüksek lisans tezlerine brüt 5000.00 TL ve doktora tezlerine brüt 8000.00 TL teşvik ikramiyesi verilecek. Tez teşvik ikramiyesi almaya hak kazanan öğrenciden taahhütname alınacak. Tamamlanan tezlerin bir kopyası KUTSO’ya teslim edilmek üzere DPÜ-TTO AŞ’ye verilecek. Tezler ile ilgili FSMH, ilgili Kanun gereği DPÜ’ye ait. Tez sınavına giren, yarıyıl sonunda tezden başarısız not alan, yarıyıl başında teze kayıt yaptırmayan, kayıt donduran öğrencilerin teşvik ikramiyeleri kesilecek. Duyuruya göre başvurularını yapmaları gerekmekte. DPÜ KÜSİ Temsilciliği ile DPÜ-TTO AŞ arasında imzalanan iş birliği sözleşmesi sonucunda teşvik ikramiyesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemlerin DPÜ-TTO AŞ’nin Üniversite-Sanayi İş Birliği Birimi tarafından KÜSİ Projesi çerçevesinde, DPÜ KÜSİ Temsilciliği adına yürütülmesine, DPÜ-TTO AŞ Yönetim Kurulunun 18/10/2018 tarihli toplantısında karar verilmiş.

KUTSO TARAFINDAN TEŞVİK İKRAMİYESİ  VERİLECEK TEZLER İLE İLGİLİ DUYURU

KÜSİ işbirliği protokolü gereği KUTSO tarafından Kütahya sanayisine yönelik lisansüstü tezlere teşvik ikramiyesi verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin DPÜ-TTO AŞ Müdürlüğüne her yıl Nisan/Kasım ayının 15’ine kadar teslim edilmeleri gerekmekte. DPÜ-TTO AŞ Müdürlüğü eksiksiz olarak teslim aldığı yukarıdaki belgeleri, her yıl Nisan/Kasım ayının son haftasında toplanacak olan İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna sunar. Kurul teşvik ikramiyesi verilecek tezleri oy birliği ile kararlaştırır. Nisan ayında teşvik ikramiyesi alması kararlaştırılanların ödemeleri Mayısta başlar. Kasım ayında teşvik ikramiyesi alması kararlaştırılanların ödemeleri Aralıkta başlar. Yüksek lisans tezlerine teşvik ikramiyesi on ay eşit ödemelerle yapılır. Doktora tezlerine teşvik ikramiyesi on altı ay eşit ödemelerle yapılır. Ayrıntılı bilgilere www.kutahyatto.com sayfasından erişilebilir.