PERSONELE ‘SIFIR ATIK’ EĞİTİMİ 31-10-2018 14:33:39

Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında eğitim verildi. Sıfır Atık Projesi kapsamında Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda SHM, ÇEKOM ve ŞÖNİM personellerine Sosyolog Meltem Yıldırım Tekeli tarafından eğitim verildi.

Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde “Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için israfın önüne geçmek, doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını sağlamak, atığı daha oluşmadan kaynağında önleme veya azaltma yoluna gitmek, değerlendirilebilir atık toplama verimini arttırmak, depolama alanına giden atık miktarını azaltmak” amacıyla stratejik hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler; toplumun tüm kesimlerinde sıfır atık yaklaşımına yönelik farkındalık oluşturmak, atık oluşumunu önlemek, yasal, idari, teknik ve kurumsal alt yapıyı geliştirmek, sıfır atık yönetimi için mali kaynakları değerlendirmek, sıfır atık yönetim sistemini kurmakta

Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı, 2018 yılından 2023 yılına kadar uygulanacak strateji ve eylemleri içeriyor. Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı, aşamalı olarak başlatılacak ve 2023 yılında tüm Türkiye’de uygulamaya geçirilecektir.