ISLAH OSB İÇİN KARAR BAKANLARIN 29-10-2018 16:09:46

Kütahya- Eskişehir Karayolu üzerinde yer alan sanayi alanının Islah OSB olması için Kütahya Valiliğine yapılan başvuru sonrasında oluşturulan Islah Komisyonu ilk toplantısını Vali Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.

“BAKANLIK KARAR VERECEK”

Islah OSB’nin Kütahya’da ilk olacağını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Mevzuatımızda ıslah OSB kavramı önceden sanayi bölgesi olmayan; ama belli şartları taşıdığı belirlenen yerlerin de organize sanayi olarak belirlenebilmesi için bazı hükümler var. Bu hükümler ilimizde ilk defa uygulanıyor. Islah OSB başvurusunu değerlendirip şartları taşıyıp taşımadığı noktasında ön incelememizi yaptık. Şartları taşıyabileceğimiz kanaati oluşunca komisyon rapor hazırladı. Belirlediğimiz şartları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı değerlendirip kararını verecek” dedi.

Daha sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Albayrak, Islah OSB mevzuatı, Islah Komisyonunun görevi, çalışma usul ve esasları, tesis maliklerinin yükümlülüğü, talepte bulunan firmalar ile Islah OSB öneri alanı hakkında bilgiler verdi.  Islah OSB İnceleme Komisyonu Raporunun da değerlendirildiği toplantıda talep edilen Islah OSB alanında yer alan parsellerden 18 adedinin mer’i imar planına göre sanayi parseli olduğu ve 18 malikin bulunduğu, dolayısı ile yönetmelik gereği OSB organlarını oluşturmaya yetecek 15 katılımcı şartını sağladığı.  Önerilen ıslah OSB alanında bulunan toplam 38 parsel olmakla beraber tapu kayıtlarında 1 adedinin pilon yeri, 1 adedinin mezarlık olduğu geriye kalan 36 parselden 26’sının mülkiyetinin sanayi tesisi kurmak üzere sanayicide olduğu, 12 adedinde üretim veya inşaata başlanmış olduğu, 616.150,93 m2 Islah OSB alanının en az yüzde 8’ine karşılık gelen 49.292,07 m2 ‘si ortak kullanım alanı olarak ayrılabilecek nitelikte olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Islah Komisyonunca değerlendirilerek uygun görülen Islah OSB’nin başvuru dosyasının ekleriyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmasına oy birliğiyle karar verildi.