ANDIMIZ; HER SABAH ETTİĞİMİZ YEMİNDİR. 22-10-2018 16:01:03

Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Erdoğan Aktaş sendika binasında bir basın toplantısı düzenleyerek “Andımız; her sabah ettiğimiz yemindir” dedi.

Türk Eğitim Sen Kütahya Şube Başkanı Erdoğan Aktaş toplantıda yaptığı basın açıklamasında “Millî Eğitim Bakanlığı 1933 yılında yayımladığı bir genelgeyle ilk ve orta dereceli okullarda Andımızın okutulmasına karar vermiştir. O günden itibaren 80 yıl boyunca yavrularımızın okuduğu Andımız uygulamasına 2012 yılında ortaokullarda, 2013 yılında da ilkokullarda son verilmişti. Türk Eğitim Sen olarak bu duruma kayıtsız kalmadık bunu hem sürekli olarak gündemde tuttuk hem de dava açtık. 8 Ekim 2013 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1.maddesi Danıştay tarafından iptal edildi. Yargı kararının uygulanmasıyla ilgili sorumluluk bundan sonra Millî Eğitim Bakanlığı’ndadır. Çözülme sürecinin en karanlık döneminde Andımız kurban seçilmişti. “Ne Mutlu Türküm Diyene” seslenişi her taraftan silinmiş ve kazınmıştı. Türk Eğitim Sen olarak açtığımız dava neticesinde yargı kararını vermiş ve artık Türk Milletinin çocukları sınıflarına “Türküm, doğruyum, çalışkanım …” nidalarıyla gireceklerdir. Sükût dönemi sona ermiştir. Türk Eğitim Sen olarak “Andımızı” bu suskun dönemde her yerde okuduk. Şimdi daha gür sesle “ Varlığımız, Türk varlığına armağan olsun” deme zamanıdır.

ANDIMIZ; ADIMIZDIR.

Andımız; her sabah ettiğimiz yemindir. Andımız; yerli ve milli olmanın gereğidir. Andımız; Türk Milletinin ruh kökünden fışkıran çığlıktır. Andımız; Türk milletine mensubiyet şuurunun tezahürüdür. Andımız; adımızdır. Şimdi görüyoruz ve izliyoruz ki; bazı kesimler bu durumdan rahatsız olmuştur. İbretle ama şaşırmadan izliyoruz. 81 ilde basın açıklaması yapan sendikalar var. Ne var Andımızda? Neresi sinirlerini bozuyor, neyi vicdanlarını bulandırıyor? Neyi kabullenemiyorlar. Türküm demek suç mu? Doğruyum demek yanlış mı? Çalışkan olmak gaflet mi?  Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti, üzerinde yaşayan millet ise Türk’tür. Buradan milletimize, öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarına sesleniyorum; Milletimizin değerlerine sahip çıkan “Yerli ve Milli” olan, Türk memurunun gür ve güçlü sesi, haksızlıklara karşı dik duran Türk Eğitim Sen’in yanında durun. Durun ki; yanlışta olan yalnız kalsın! Durun ki; doğru olan büyüsün, çoğalsın, artsın, taşsın! Buradan tekraren ilan ediyorum;

And olsun ki; Andımızı okuyacak, okutacaz… And olsun ki; herkes susacak, her şey susacak Türk Milleti susmayacak. And olsun ki; Varlığımız Türk varlığına armağan olsun. Ne Mutlu Türküm Diyene !