“HEP BİRLİKTE YETENEKLERİ KEŞFEDELİM” 18-10-2018 12:01:48

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Öğretmenlerle 2023’e Projesi çalışmalarına katıldı.2023´e Projesi kapsamında öğretmenlerin, mesleki yeterliklerini, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, yayımlanan öğretim programlarının etkili ve verimli bir şekilde aktarımını sağlayabilmek amaçlanıyor.
Fizik, Kimya, Biyoloji, Fen ve Teknoloji, İlköğretim Matematik, Matematik, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Sınıf, Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya, Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Felsefe, Müzik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Teknoloji ve Tasarım alanlarından öğretmenlerimizin, etkili öğretim yöntem ve tekniklerini, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme anlayışıyla sınıf içi uygulamalarda hayata geçirebilmeleri için; bilgilerini tazeleyebilmeleri, becerilerini geliştirmeleri, tutum ve davranışlarıyla rol model olabilmeleri hedeflenmekte.
Bu kapsamda öğretim programları, Öğretmen Strateji Belgesi ve Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri dikkate alınarak; Tanışma etkinliklerini, Öğretim programında dikkat edilmesi gereken noktaları, Örnek ders sunumlarını, Örnek ders içi etkinliklerini Kazanımlar ile etkinliklerin ilişkilendirilmesini, Ölçme değerlendirme sürecini kapsayan eğitim içerikleri hazırlandı.
Hazırlanan eğitim içeriklerinin öğretmenlere en etkili şekilde aktarılması amacıyla eğitici eğitimleri gerçekleştirilmekte.
Eğitici eğitimlerine katılacak öğretmenlerin hazırlanan eğitim içeriklerini aktif öğrenme anlayışı çerçevesinde görev yaptıkları illerdeki öğretmenlere aktaracaklar.
İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak da bu eğitimlerin bir ayağı olan Kütahya Lisesi’nde Beden Eğitimi öğretmenleri ile bir araya geldi.
“HEP BİRLİKTE YETENEKLERİ KEŞFEDELİM”
Öğretmenlere kendi anılarını ve tecrübelerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit; “Beden Eğitimi dersini, insanın günlük fiziksel aktivite olarak ya da içerisinde oyunu da barındıran bir ders olarak ele aldığımızda, günün belli bir vaktinde ve insan hayatında her gün fiziksel aktivitenin olması gereken bir etkinlik olduğunu da düşünürsek, eğitimde bir yere koymamız gerektiğini düşünüyorum. Son 15-20 yıl içerisinde birçok ülke gezme fırsatımız oldu. Özellikle uzak doğu ülkelerinde her gün fiziksel etkinlik dersi var, takım çalışmaları var, spor var. Bu anlamda, beden eğitimi dersi önemli bir konuma sahip. Sizlerin de katkıları ile öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetme anlamında bizlere büyük görev düşüyor. Bir yeteneği keşfetmenin vereceği mutluluk hiç bir şey ile ölçülemez. Bu açıdan; Kütahya’mızın ismini ülke ve dünya genelinde duyuracak çalışmalara imza atacağınıza inanıyorum” diye konuştu.