PROJE MEYVELERİ TOPLANIYOR 26-09-2018 08:49:51

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş; “Tamamı hibe olan Genç Çiftçi projelerimiz ile Kütahya tarımına 19,5 Milyon TL kazandırdık” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç çiftçi nüfusunun artırılması amacıyla 2016 yılında başlatılan "Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi' 2018 yılında da devam ediyor. Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı ile kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelere 30 bin TL'lik hibe ödemeleri gerçekleştirilmekte. Kütahya'da programın başlangıç yılı olan 2016 yılında 212, 2017 yılında 214 genç çiftçi projesi tamamlandı. 2018 yılında 221 genç çiftçi projesi uygulanmaya başlamış olup, bu kapsamda 114 genç çiftçilere 5'er adet olmak üzere toplam 570 sığır, 7 genç çiftçiye 5'er adet olmak üzere toplam 35 manda dağıtımı gerçekleştirilerek projeleri tamamlandı. Sera, kapama meyve bahçesi, mantar tesisi, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği projelerinin uygulamaları da devam etmektedir. Projelerin tamamlanması ile 2018 yılında 6,6 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilmiş olacak. Genç çiftçi kapsamında uygulaması tamamlanan projeleri yerinde tetkik eden İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş; “Ziyaretini gerçekleştirdiğimiz Genç Çiftçi Projeleri uygulayan işletmelerin, proje sayesinde kaydedilen kazançlarını görmek bizleri mutlu etmiştir. Projesi kapsamında 2016 yılında Genç Çiftçiye 40 adet verilen küçükbaş hayvanın 110 başlık sürüye dönüşmüş olması, 6 adet verilen büyükbaş hayvandan elde edilen süt ve buzağı satışları ile Genç Çiftçimizin geçimini sağlaması, projelerin amacına uygun ve sürdürülebilir nitelikte olduğunu göstermektedir” dedi. Kütahya’nın tarımsal üretiminin program sayesinde önemli ölçüde artış kaydettiğini, kırsal alandaki kalkınmanın sağlanması ve köylerimize ekonomik canlılığın kazandırılması için Genç Çiftçi desteğinin büyük önem taşıdığını, nüfusu 20 binden az olan kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren vatandaşların kapsayan hibe programının ekonomik faydalarının yanında kırsal nüfusun artışını da sağlayacağını belirten Gümüş; "Genç çiftçi projesi kapsamında ilimizde kurulan işletmeler ile birlikte, kentlerde zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışan işsiz gençlerimiz köylerine dönerek iş sahibi olmakta, hayvancılık veya bitkisel üretim yaparak tarımsal üretime katkı sunmaktadır. Genç nüfusun köylerine dönmesiyle birlikte tarımda ve hayvancılıkta çok ciddi canlılık ve hareketlilik sağlanmıştır. Genç çiftçilerimizin faaliyet gösterdikleri sektörde başarılı olmaları, ekonomik kazanç sağlayarak ilimiz ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları aynı zamanda diğer gençlere örnek olmaları amacı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü genç çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları her konuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada daima yanlarında olacaktır." dedi. Programın tamamının hibe olmasının, hayat değiştirecek bir fırsat olduğunu belirten Gümüş 'İlimizde uygulanan projelerin tamamı gerçek bir başarıya ulaştı. Uygulanan genç çiftçi projelerinin ulusal ve uluslararası yayın yapan basına konu olması, projelerin başarı hikayelerinin medya aracılığı ile aktarılması ilimizdeki projelerin başarısının göstergesidir. Programın başladığı 2016 yılından bugüne toplam 647 proje uygulanmış ve ilimize 19,5 milyon TL'lik hibe ödenmiştir'' dedi.