HASTANEYE ERCP ÜNİTESİ 24-09-2018 09:32:50

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, safra yolu, karaciğer ve pankreas hastalıklarının tedavisinde önemli yeri olan ve açık cerrahi işleme gerek kalmadan uygulanan Endoskopik Retrograd Kolonjiopankreatografi (ERCP) ünitesi açıldı.

Gastroenteroloji Kliniğinde uzun zamandır başarılı işlemlere imza atan Gastroenteroloji Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Coşgun, yeni açılan ünitede, bir hastanın safra yolundan ERCP yöntemi ile taşı çıkarttıklarını söyledi. ERCP hakkında bilgiler veren Coşgun, “ERCP yöntemi, ana safra kanalından safra çamurunun taşlarının temizlenmesi, safra yolu veya safra yolu ağzındaki darlıkların açılması, safra yolunu daraltıp tıkayan kanserlerde stent konarak normal safra akışının sağlanması, sarılığın giderilmesi, pankreas hastalıkları, safra yolu parazitlerinden şüphelenilen ve tıkayıcı sarılıkların tedavisinde uygulanabilecek. ERCP yöntemi açık cerrahi işleme gerek kalmadan uygulandığı için hasta kısa sürede ayağa kalkabilecek ve açık cerrahide bulunan risk ve komplikasyonlar da ortadan kalkmış olacak. Hastanemize kazandırılan cihaz ve ünite ile hastalarımızda rahat etmiş olacak. Daha önce sevk etmek veya cerrahi işlem uyguladığımız hastalarımız böylelikle burada tedavilerini almış olacaklar. Emeği geçen idarecilerimize teşekkür ederim” dedi.